TEGNINGER OG LØSNINGER


AVC as lager kabellister, blokkdiagram, koblingsskjema og underlag for arkitekter.


Her er noen eksempler:

Tegning for et enkelt møterom

Tegning for kontor

Tegning for et litt større møterom

Tegning for møterom

Tegning for et styrerom

Tegning for styrerom

Tegning for et undervisningsrom

Tegning for undervisningsrom