SERVICE OG VEDLIKEHOLDSAVTALEÅ opprettholde en stor grad av service er viktig for oss. Erfaring viser at audio-visuelt utstyr blir stadig mer virksomhetskritisk og oppetid på utstyret er en viktig faktor for et kostnadseffektivt møte.

Våre kunder vil derfor kunne knytte seg til et service- og vedlikeholdsprogram som reduserer faren for feil under drift.

Service og vedlikehold er forebyggende arbeid som sikrer oppetiden på utstyret og levetiden.


Service og vedlikholdsavtalen består av:


  • Telefonsupport
  • Planlagt vedlikeholdsservice på utstyret
    1-3 ganger i året, avhengig av den totale bruk av utstyret.
  • Responstid/utrykning ved feil
  • Prioritert service for våre avtalekunder.
  • Statusrapport på utstyret
  • Vedlikehold og test med rens av utstyr
  • Kontroll av utstyrets funksjoner og justering
  • Avtalen følger Statens standardavtaler for IT-anskaffelser.